เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซูริชอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ในเส้นทางต่างประเทศเป็นหลัก เชี่ยวชาญในการหาตั๋วให้ลูกค้าประทับใจด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีไม่ว่าจะเป็นตั๋วเดี่ยว ตั๋วกรุ๊ป ตั๋วนักเรียน ตั๋วแรงงาน หรือ ตั๋วโปรโมชั่นต่างๆ ด้วยสายการบินชั้นนำกว่า 64 สายการบิน มีเที่ยวบินมากมายทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ่ กว่า 100 เมืองทั่วโลก