วิธีการสั่งซื้อ

  • จอง-จ่าย-จบ 
  • ซื้อตั๋วง่ายๆ แค่3ขั้นตอน